Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/tehnasmata/oi-en-athinais-kalokairines-plighes

Οι εν Αθήναις καλοκαιρινές πληγές