Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/tehnasmata/i-oira-toi-sonetoi

Η ουρά του σονέτου

Η ουρά του σονέτου, α'

Η ουρά του σονέτου, β'