Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/metafrash/elena-i-i-thalassa-toi-kalokairioy

Ελένα ή Η θάλασσα του καλοκαιριού

Ελένα ή Η θάλασσα του καλοκαιριού

Ι. Καλοκαίρι