Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/klimakes/into-the-box-to-dekato-trito-trimino-tis-prwtis-wras

Into the Box / Το Δέκατο Τρίτο Τρίμηνο της Πρώτης Ώρας