Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/klimakes/iroes-kai-sinoikies-enas-aithairetos-titlos

Ήρωες και Συνοικίες / Ένας ...αυθαίρετος τίτλος