Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/metafrash/oyilliam-karlos-oyilliams-6-poihmata

Ουίλλιαμ Κάρλος Ουίλλιαμς {6 ποιήματα}

Με ιατρική ακρίβεια, με ποιητικό βάθος

Le Medecin Malgre Lui

Η Γέννα (The Birth, 1957)

Νεκρό μωρό (Dead baby)

Ψυχρό μέτωπο (A cold front)

Οι Φτωχοί (The poor)

Για να καταλήξουμε (To close)