Χάρτης 24 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-24/afierwma/titlos

Πρώτη γνωριμία