Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/fwtografia/ianos-diaghonismos-diighimatos-diaghonismos-fotoghrafias-2023

Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2023