Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/biblia/ena-pezografhma-sta-iera-ths-poihshs

Ένα πεζογράφημα στα ιερά της ποίησης

Ηλίας Ευθυμιόπουλος, «Η Καταγωγή του φωτός. Αρχαίοι Τόποι στο Αιγαίο», Αλεξάνδρεια 2018