Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/klimakes/enas-akomi-poiitis-stin-antipera-okhthi

Ένας ακόμη ποιητής στην αντίπερα όχθη