Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/dokimio/oa-xorepseis-gero-bre-geronta

Θα χορέψεις γέρο, βρε γέροντα…