Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/metafrash/o-erwtas-kai-h-mnhmh

«Ο έρωτας και η μνήμη»