Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/poiisi-kai-pezografia/pws-zwgrafizeis-alla-keimena

«Πώς ζωγραφίζεις» & άλλα κείμενα