Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/poiisi-kai-pezografia/o-anorwpos-sto-pagkaki

Ο άνθρωπος στο παγκάκι