Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/poiisi-kai-pezografia/koyberta-sthn-porta

Κουβέρτα στην πόρτα