Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/klimakes/synedria-h-goylianoi-stoys-amygdalewnes

Συνέδρια ή Γουλιανοί στους αμυγδαλεώνες