Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/klimakes/o-papas-twn-trelwn-kai-to-gkarisma-toy-gaidaroy

Ο Πάπας των τρελών και το γκάρισμα του γαϊδάρου

[ Η σκόνη του Χρόνου ]