Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/biblia/o-xronos-to-potami-kai-h-allhgoria-toy-iagoyaroy

Ο χρόνος, το ποτάμι και η αλληγορία του ιαγουάρου

Μιχάλης Μοδινός, «Παραγουάη», Καστανιώτης 2020