Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/klimakes/aristerh-oxoh

«Αριστερή Όχθη»

Philippe Jaccottet