Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/klimakes/tria-poiimata-peri-thanatoi

Τρία ποιήματα περί θανάτου

Ημερολόγιο εργασίας Βρετανού δήμιου με παπιγιόν

Αλόγων θρήνος

T’ Αϊ-Γιαννιού