Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/moysikh/kleidokymvala-tis-thessalias

Κλειδοκύμβαλα της Θεσσαλίας

Το μόνο ακουσθέν κλειδοκύμβαλο στη νοτιοδυτική Θεσσαλία