Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwma/elenh-bakalo-h-episkepsh-to-syn-keimeno

Ελένη Βακαλό: η επίσκεψη, το συν-κείμενο

1. Η λέξη, η βελτιωμένη χρήση

2. Η ταυτότητα: στοιχεία, ενδείξεις, αναλογίες