Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/afierwma/xalkea-anti-xrysewn

«Χάλκεα ἀντὶ χρυσέων»