Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/afierwma/20-ioinioi-1944

20 Ιουνίου 1944