Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/afierwma/vraveio-poiisis-2022

Βραβείο Ποίησης 2022