Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/afierwma/vraveio-dokimioi-2022-venetia-apostolidoi

Βραβείο Δοκιμίου 2022