Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/afierwma/vraveio-vivlioi-ghia-paidia-maria-koyrsi

Βραβείο Βιβλίου για παιδιά 2022