Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/klimakes/biblioohkh-pier-menar

Βιβλιοθήκη Πιερ Μενάρ

The Mimetic Manifesto by Pierre Menard / Το Μιμητικό Μανιφέστο του Πιερ Μενάρ