Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/kinhmatografos/oanatos-sth-benetia-toy-luchino-visconti

«Θάνατος στη Βενετία» του Luchino Visconti