Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/klimakes/oi-periplanhseis-sthn-ellada-toy-axiotimoy-gewrgioy-koxran

Οι «Περιπλανήσεις στην Ελλάδα» του αξιότιμου Γεωργίου Κόχραν

Τρία αποσπάσματα