Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/dokimio/oeologia-ths-nyxtas-a

Θεολογία της νύχτας – Α΄

1. Κονσομασιόν

2. Francois Villon, "La vieille en regrettant le temps de sa jeunesse" (Les regrets de la belle haulmiere)