Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/biblia/to-oxygono-poy-sterhohke

Το οξυγόνο που στερήθηκε

«Ξένια Κουναλάκη, Οξυγόνο», εκδ. Πόλις 2019