Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/biblia/to-keno-poy-trefei

Το κενό που τρέφει

Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, «Φιλιά στο κενό», Μελάνι 2020