Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/poiisi-kai-pezografia/o-ippolytos-sthn-afrodith

Ο Ιππόλυτος στην Αφροδίτη