Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/poiisi-kai-pezografia/h-megalh-paraskeyh

Η Μεγάλη Παρασκευή