Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/klimakes/arga-maoainw-na-xionizw

«Αργά, μαθαίνω να χιονίζω:»

Σημειολογώντας χωρία από το πεζογραφικό έργο του Βασίλη Αμανατίδη με τη βοήθεια του Ρόλαν Μπαρτ