Χάρτης 54 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-54/tehnasmata/159-9-milia

159,9 μίλια