Χάρτης 54 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-54/arxitektonikh/zaha-hadid-to-mellon-os-paron

Zaha Hadid: το μέλλον ως παρόν