Χάρτης 54 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-54/hartaki/mia-ksylini-kardia

Μια ξύλινη καρδιά