Χάρτης 54 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-54/biblia/proothwntas-tin-kaki-diaghoghi

Προωθώντας την κακή διαγωγή…

Γιώργος Λίλλης, «Το χάπι Μούρτι-Μπινγκ», εκδ. Ενύπνιο 2021