Χάρτης 54 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-54/biblia/i-ghiasmin-o-akhment-kai-izar-o-mikros-tois-ghios

Η Γιασμίν ο Άχμεντ και Ιζάρ ο μικρός τους γιος

Γιολάντα Σακελλαρίου, «Η Γιασμίν ο Άχμεντ και Ιζάρ ο μικρός τους γιος», εκδ. Μικρή Άρκτος 2022