Χάρτης 54 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-54/dokimio/rapsodia-se-tono-elassona

Ραψωδία σε τόνο ελάσσονα

Αναστάσιος Δρίβας (1899-1942)

Αλέξανδρος Μάτσας (1910-1969)

Γιώργος Θέμελης (1900-1976)