Χάρτης 54 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-54/metafrash/dyo-poiimata

Δύο ποιήματα