Χάρτης 54 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-54/poiisi-kai-pezografia/i-ghenealoghia-tis-siopis

Η γενεαλογία της σιωπής