Χάρτης 54 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-54/poiisi-kai-pezografia/to-fili

Το φιλί