Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/eikastika/idoy-h-doylh-kyrioy

«Ιδού η δούλη κυρίου»