Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/eikastika/andy-warhol-giati-siwpas

Andy Warhol, γιατί σιωπάς;