Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/fwtografia/fwtografhma

Φωτογράφημα