Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/theatro/enas-pinakas-mia-parastash

Ένας πίνακας, μια παράσταση…

Ένα μελέτημα για την παράσταση «Μέδουσα: σχέδια και αυτοσχεδιασμοί για σχεδίες και ναυάγια»