Χάρτης 55 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-55/tehnasmata/poiima-poi-kaiei-ta-kheria-kai-toi-midenos-perifraghmeno-perivoli

Ποίημα που καίει τα χέρια και Του μηδενός περιφραγμένο περιβόλι